Program ,,Rodzina 500 plus” i kolejny rok działania spółdzielni socjalnej

es

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej już podsumowuje mijający rok i przygotowuje się do kolejnego. Właśnie rusza procedura związana z wyłonieniem osób które będą świadczyły usługi opiekuńcze w 2017 roku. -Minione 12 miesięcy to czas, kiedy obserwujemy niewielką poprawę sytuacji ludzi którzy do tej pory byli w kryzysie- mówi Kierownik GOPS Ewa Śledź. Zapraszam do  wysłuchania Rozmowy Dnia.

Reklama