Szkoły z nowymi możliwościami dzięki dofinansowaniu projektu

1-dofinansowanie-szkol-bez-podpisu

Szkoły prowadzone przez Powiat Skierniewicki mają powody do zadowolenia. Powiat pozyskał dofinansowanie z funduszy unijnych Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi dofinansowanie na projekt ,,Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Technikum w Głuchowie i Liceum w Bolimowie kluczem do sukcesu w obszarze edukacji i na rynku pracy”. Realizacja projektu wartego ponad 491 tysięcy złotych już się rozpoczęła. To kolejny impuls i rozwój placówek. Dzięki temu zadaniu młodzi ludzie skorzystają z dodatkowych zajęć, szkolenia z zakresu między innymi profilaktyki zachowań ryzykownych oraz innowacyjnych metod  pracy odbędą nauczyciele. Uczniowie podszkolą swój język angielski, matematykę, na specjalnych zajęciach będą budować kompetencje społeczne ale też skorzystają z warsztatów z zakresu inicjatywności i przedsiębiorczości oraz z warsztatów z zakresu efektywnego uczenia się. Szkoły dodatkowo zostaną doposażone miedzy innymi w laptopy, tablety, urządzenia wielofunkcyjne. Ponadto młodzi ludzie wezmą udział w lekcjach z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych. W planach też są wyjazdy edukacyjne między innymi do Centrum Nauki Kopernik, Planetarium w Łodzi, Experymentarium w Łodzi, Narodowego Centrum Badan Jądrowych w Świerku. Realizacja tego zadania rozpoczęła się 1 grudnia tego roku potrwa do 31.08.2017 roku. Umowę na realizację podpisali w Starostwie Powiatowym Joanna Skrzydlewska Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Joanna Skrzydlewska, Starosta Skierniewicki Mirosław Belina, Wicestarosta Tadeusz Grotkowski, Dyrektor Szkół w Głuchowie i Bolimowie: Honorata Chojnacka i Dorota Dziekanowska. J&A Media

Reklama