150 lat Powiatu Skierniewickiego

Główne uroczystości inaugurujące obchody 150 lecia Powiatu odbyły się 13 stycznia 2017 roku w Sali Sejmikowej Starostwa Powiatowego w Skierniewicach. Na uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości, odbyła się uroczysta Sesja Powiatu Skierniewickiego, goście zobaczyli specjalny program artystyczny i okolicznościową wystawę oraz wręczone zostały medale okolicznościowe. Powiat Skierniewicki został utworzony 31 grudnia 1866 roku z ukazu cara o nowym podziale ziem byłego Królestwa Polskiego. Jego działalność została zainaugurowana 13 stycznia 1867 roku. Do czasów I wojny światowej naczelne stanowiska były zajmowane przez rosyjskich oficerów. W roku 1915 powiat znalazł się pod okupacją niemiecką i stan ten trwał do 12 listopada 1918 roku.  Po odzyskaniu niepodległości, powiat skierniewicki w 1919 roku obejmował obszar 763 km kw. i  wszedł w skład województwa warszawskiego. Piękną kartę w historii powiatu zapisał Wacław Gajewski, pierwszy powojenny starosta, wielki patriota i społecznik, przyczyniając się do jego rozwoju na wielu polach: budowa i utrzymanie dróg i mostów, mieszkań dla nauczycieli, wsparciu dla gmin wiejskich, budowie szkół i remiz strażackich. Wacław Gajewski zainicjował też budowę gmachu Domu Sejmikowego, dzisiejszej siedziby władz Powiatu Skierniewickiego, oddanego do użytku 12 czerwca 1927 roku. Rok 1939 zaważył istotnie na losach powiatu skierniewickiego jako struktury administracji samorządowej, będącej wyrazem woli jego mieszkańców, umożliwiającej decydowanie o jego przyszłości poprzez swobodę wyboru przedstawicieli i władz. Okres okupacji niemieckiej i PRL praktycznie unicestwiły ideę tradycyjnego polskiego powiatu. W 1975 roku został on ostatecznie zlikwidowany, a w jego miejsce powstało województwo skierniewickie. Po 25 latach Powiat Skierniewicki został przywrócony 1 stycznia 1999 roku w wyniku rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów. Objął on obszar 753 km kw. i gminy: Bolimów, Głuchów, Godzianów, Kowiesy, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice i Słupię. W wyniku wyborów 4 listopada 1998 roku została wybrana 20-osobowa Rada Powiatu. Zapraszam do wysłuchania relacji, część 1, drugą opublikujemy za tydzień

Reklama