Młodzi Aktywni Obywatele w ZS w Mszczonowie

 

Grupa sześciorga uczniów (Karolina Kempińska, Patrycja Ziółkowska, Aleksandra Zdzieszyńska, Karolina Sobiecka, Ewelina Kuran, Bartosz Grabowski) z klasy II technikum w zawodzie ekonomista z innowacją prawno- policyjną z rozszerzonym programem nauczania wos-u wzięła udział w Projekcie CEO „Młody Obywatel”. Koordynatorkami projektu były: Wioletta Pokora – nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie i Anna Nowis – nauczycielka języka angielskiego. „Młody Obywatel” to ogólnopolski program, którego celem jest promowanie wiedzy na temat społeczności lokalnej oraz pokazanie sposobów, dzięki którym młodzi ludzie mogą aktywnie działać w swoim najbliższym otoczeniu. Tematyka tegorocznej edycji dotyczyła szeroko pojętej aktywności obywatelskiej. Uczniowie mieli do wyboru trzy wątki tematyczne: „Reportaż po sąsiedzku”, którego celem było bliższe poznanie sąsiadów: ich historii, pasji, zainteresowań, a następnie przedstawienie zebranych informacji w interesującej formie szerszej publiczności; „Urząd od podszewki”, czyli wnikliwe zapoznanie się z funkcjonowaniem dowolnej instytucji w swojej miejscowości oraz otwarcie jej drzwi dla okolicznych mieszkańców/mieszkanek i ich potrzeb; „Przyszłość na warsztacie” polegający na przeprowadzeniu spotkania przedstawicieli różnych grup (np. młodzieży, seniorów, sportowców), podczas którego zastanowią się nad wizją swojej okolicy za 5, 10, 15 lat”. Początkowo zamierzaliśmy przystąpić do jednego wątku tematycznego, ale już po pierwszym spotkaniu (warsztaty dla koordynatorów) zakiełkował nam w głowach inny pomysł. Postanowiliśmy zrealizować dwa wątki tematyczne: „Reportaż po sąsiedzku”, w którym staraliśmy się ukazać z mniej znanej strony naszego sąsiada Burmistrza Mszczonowa – Józefa Grzegorza Kurka oraz „Urząd od podszewki”, podczas którego młodzież wzbogaciła swą wiedzę na temat funkcjonowania Urzędu Miasta oraz pracy urzędników oraz mogła się nią podzielić z innymi osobami.

Praca w projekcie była kolejnym ciekawym doświadczeniem zarówno dla młodzieży jak i opiekunów. Spotkaliśmy się z bardzo dużą życzliwością. Podziękowania w tym miejscu należą się: Panu Burmistrzowi Józefowi Grzegorzowi Kurkowi za zgodę na udział w naszej inicjatywie; Pracownikom Urzędu Miasta Mszczonowa za poświęcony czas i rzetelne podejście do tematu; Dyrektorowi Zespołu Szkół w Mszczonowie za aprobatę naszych działań oraz lokalnym mediom za nagłośnienie.

Reklama