Wprowadzenie I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie i odprawa roczna

Wprowadzenie I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie

9 lutego na świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji objęcia stanowiska I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie przez podinsp. Edytę Marczewską, która pełniła obowiązki na tym stanowisku od 1 grudnia 2016r.

Punktualnie o godzinie 13:00 rozkaz o powołaniu na nowe stanowisko podinsp. Edycie Marczewskiej wręczył mł. insp. Mirosław Jedynak- Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu w towarzystwie mł. insp. Arkadiusza Zgieba- Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie. Pani Komendant po złożeniu meldunku o objęciu stanowiska i odebraniu rozkazu wygłosiła krótką przemowę podczas której podziękowała za obdarzenie jej zaufaniem i powierzenie tak wielkiej odpowiedzialności, zobowiązała się również przy wszystkich zebranych, że będzie starała się jak najlepiej wypełniać swoje obowiązki. W uroczystości uczestniczyli: Starosta Powiatu Żyrardowskiego- Pan Wojciech Szustakiewicz, Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa- Pan Dariusz Kaczanowski, Prokurator Rejonowy w Żyrardowie- Pan Marek Marciniak oraz przedstawiciele samorządów lokalnych: Wójt Gminy Radziejowice-Pani Urszula Ciężka, Wójt Gminy Wiskitki- Pan Franciszek Miastowski, Wójt Gminy Puszcza Mariańska- Pan Michał Staniak, a także policjantki, policjanci i pracownicy cywilni Policji.

Podinsp. Edyta Marczewska służbę w Policji rozpoczęła 25 lat temu w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VII (Praga Południe). Od 15 lat związana jest z Komendą Powiatową Policji w Żyrardowie, gdzie karierę rozpoczynała zajmując stanowisko oficera prasowego Komendanta Powiatowego Policji, a następnie specjalisty w sztabie. W 2012r. objęła stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji, które zajmowała do 1 grudnia 2016r. kiedy Komendant Wojewódzki zs. w Radomiu powierzył jej pełnienie obowiązków I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie.

 

Odprawa roczna podsumowująca efekty pracy KPP w Żyrardowie w 2016r.

Po zakończeniu uroczystej zbiórki z okazji objęcia stanowiska I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie przez podinsp. Edytę Marczewską odbyła się odprawa roczna zorganizowana przez Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie- mł. insp. Arkadiusza Zgieba.W jej trakcie oprócz omówienia wyników pracy funkcjonariuszy w roku 2016r., Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa wręczył nagrodę dla asp. Mariusza Bulzackiego, który w VIII plebiscycie zdobył tytuł„Najpopularniejszego Dzielnicowego Roku”.

W naradzie wziął udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu mł. insp. Mirosław Jedynak, Starosta Powiatu Żyrardowskiego- Pan Wojciech Szustakiewicz, Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa- Pan Dariusz Kaczanowski, Prokurator Rejonowy w Żyrardowie- Pan Marek Marciniak oraz przedstawiciele samorządów lokalnych: Wójt Gminy Radziejowice-Pani Urszula Ciężka, Wójt Gminy Wiskitki- Pan Franciszek Miastowski, Wójt Gminy Puszcza Mariańska- Pan Michał Staniak oraz kadra kierownicza Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.

Na rozpoczęcie odprawy odczytane zostało pismo Sekretarza Stanu w MSWiA będące podsumowaniem działalności polskiej Policji w 2016r. oraz wskazaniem priorytetów Ministra na rok 2017 odnoszących się do zapewnienia bezpieczeństwa państwa i obywateli. Następnie

Komendant Powiatowy Policji w Żyrardowie mł. insp. Arkadiusz Zgieb zaprezentował wyniki pracy żyrardowskich policjantów za 2016r, szczegółowo zostały omówione wyniki pracy pionów: kryminalnego, prewencji, ruchu drogowego oraz wspomagającego.

W 2016 roku w KPP w Żyrardowie oraz jednostkach podległych wszczęto 1796 postępowań dot. przestępstw czyli o 208 mniej niż w roku ubiegłym. Mimo tego spadku znacznie wzrosła wykrywalność- o 11,2%. Jedynym wzrostem w kategoriach przestępstw jest wzrost postępowań wszczętych dotyczących nietrzeźwych kierowców, których liczba wzrosła z 109 w 2015r. do 166 w 2016r. Z przedstawionej przez mł. insp. Arkadiusz Zgieba prezentacji jasno wynikało, że efekty pracy policjantów, są najlepszymi na przestrzeni ostatnich lat.

Kolejną częścią prezentacji było przestawienie efektów pracy pionu prewencji, gdzie już na jednym z pierwszych slajdów został przedstawiony wzrost zatrzymań na gorącym uczynku przez policjantów prewencji, z 197 w roku 2015 do 262 w roku 2016. Mł. insp. Arkadiusz Zgieb zaznaczył, że mimo dużego obciążenia policjanci prewencji osiągnęli lepsze efekty pracy niż w roku ubiegłym, dzięki czemu na terenie powiatu jest bezpieczniej. Komendant nie zapomniał podziękować Komendantowi Wojewódzkiemu Policji zs. w Radomiu za wsparcie policjantów SPPP w Radomiu i przedstawił wyniki ich pracy.

W części dotyczącej zagadnień ruchu drogowego na uwagę zasłużył przede wszystkim wzrost aktywności policjantów. Większa ilość badań na zawartość alkoholu, ujawnionych wykroczeń czy zatrzymanych uprawnień do kierowania to tylko początek sukcesów drogówki. W 2016r. zatrzymali 26 sprawców przestępstw na gorącym uczynku (14 zatrzymanych w 2015r.) oraz 19 osób poszukiwanych (5 zatrzymanych w roku 2015). Alarmującym niestety jest wzrost ilości zdarzeń na drogach, zarówno kolizji jak i wypadków, w których zginęło 6 osób- mimo, że liczba ofiar śmiertelnych jest mniejsza niż w latach ubiegłych to nadal priorytetem dla Referatu Ruchu Drogowego jest poprawa bezpieczeństwa na drogach.

Podczas swojego wystąpienia Komendant Powiatowy Policji w Żyrardowie przedstawił działalność profilaktyczną prowadzoną przez funkcjonariuszy, efekty funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz przypomniał o nowej aplikacji „Moja Komenda” dzięki, której w szybki i prosty sposób można uzyskać kontakt z dzielnicowym. Następnie mł. insp. Arkadiusz Zgieb podziękował samorządom za wsparcie finansowe policji m.in. za przekazanie środków na modernizację pomieszczenia dla służby dyżurnej, zakupy radiowozów oraz finansowanie dodatkowych służb, co miało wpływ na komfort pracy żyrardowskich funkcjonariuszy.

Po zakończeniu prezentacji przez mł. insp. Arkadiusza Zgieba głos zabrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu- mł. insp. Mirosław Jedynak, który przedstawił efekty pracy policjantów garnizonu mazowieckiego i odniósł się do wyników uzyskiwanych przez funkcjonariuszy KPP w Żyrardowie. Na koniec pogratulował Komendantowi Powiatowemu Policji w Żyrardowie świetnych wyników osiągniętych przez podległych mu policjantów.

Zabierający podczas odprawy głos: Starosta Powiatu Żyrardowskiego, Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa oraz Prokurator Rejonowy w Żyrardowie oraz samorządowcy także pozytywnie ocenili pracę policjantów żyrardowskiej komendy i złożyli im podziękowania za tak wielkie zaangażowanie w służbę.

Uroczystym akcentem odprawy było wręczenie nagrody asp. Mariuszowi Bulzackiemu przez Zastępcę Prezydenta Miasta Żyrardowa Pana Dariusza Kaczanowskiego, ufundowaną przez Prezydenta Miasta Żyrardowa za zdobycie tytułu „Najpopularniejszego Dzielnicowego Roku 2016”. Zastępca Prezydenta pogratulował dzielnicowemu żyrardowskiej komendy zdobycia tytułu oraz podziękował za wzorowe pełnienie swoich obowiązków.

Asp. Mariusz Bulzacki w VIII plebiscycie „Najpopularniejszy Dzielnicowy Roku” zdobył 688 głosów z 1284 oddanych zdobywając I miejsce. Asp. Mariusz Bulzacki służbę w policji rozpoczął w 2004r., od 2013r. zajmuje stanowisko dzielnicowego w KPP w Żyrardowie, ponadto wchodzi w skład Nieetatowego zespołu Minersko-Pirotechnicznego.

Asp. Agnieszka Ciereszko

Reklama