Żyrardowski szpital ubiega się o ponad 6,5 mln zł na remonty

Żyrardowski zabytkowy szpital ubiega się o ponad 6,5 mln zł na termomodernizację dwóch głównych budynków A i B z funduszy UE. Równolegle wystąpił o pożyczkę z WIOŚ na tę inwestycję. Dzięki przedsięwzięciu, szpital rozpocznie I etap generalnego remontu. W jego ramach zostaną wymienione okna, drzwi oraz dachy w głównych budynkach, w których znajdują się najważniejsze oddziały szpitalne. Projekt przewiduje też wymianę instalacji elektrycznej, ciepłowniczej i kanalizacyjnej, a także zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Placówka złożyła stosowne wnioski. Rozstrzygnięcie będzie znane na koniec marca. Będzie to największa od lat inwestycja w szpitalu. Jeśli uda się pozyskac fundusze spółka zamierza rozbudować zabytkową część szpitala, w której znajdzie się budynek chirurgii i izba przyjęć z prawdziwego zdarzenia, chce też wyburzyć stare baraki i przeorganizować placówkę. Powiat zarezerwował na ten cel w swoim budżecie 1 mln zł, kolejne 2,5 mln zł wyda w tym roku na inwestycje sama spółka CZMZ, informuje starosta żyrardowski Wojciech Szustakiewicz. /tekst Anna Wrzesień, fot. Grzegorz Nowakowski

Reklama