Jest dofinansowanie na zakup samochodu dla OSP Radziejowice

Samorząd Mazowsza przeznaczył 3 miliony złotych na wsparcie jednostek OSP w zakupie specjalistycznych aut. Wśród tych którzy otrzymali dofinansowanie znalazła się Gmina Radziejowice na zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Radziejowice. Już na początku tego roku, bo w  styczniu Gmina Radziejowice złożyła stosowny wniosek, który został pozytywnie rozpatrzony. Już dziś wiadomo, że OSP Radziejowice uzyska dofinansowanie na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem w kwocie 100 000,00 złotych. Umowa została podpisana 27 marca 2017 roku.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Reklama