,,Mały Mistrz”

Szkoły podstawowe z Gminy Radziejowice realizują projekt ,,Mały Mistrz”, w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki pod nazwą ,,Sport Wszystkich Dzieci”. Zadanie dofinansowane jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Projekt skierowany jest do dzieci pierwszych klas szkół podstawowych. Jego ideą jest propagowanie aktywnej postawy poprzez dodatkowe zajęcia sportowe umożliwiające zbieranie odznak sportowych potwierdzających zdobycie przez uczniów poszczególnych sprawności. Szkoły otrzymały w ramach tego projektu sprzęt sportowy. Tymczasem nauczyciele biorą udział w konferencjach metodycznych. Przed przystąpieniem do programu Gmina zadeklarowała swoją pomoc w jego realizacji. Podstawowym warunkiem przystąpienia szkół do programu było wyrażenie zgody przez Gminę na sfinansowanie jednej lekcji wychowania fizycznego tygodniowo w każdej klasie pierwszej. Oprac. Jn

Reklama