,,Śladami Ich Historii w Gminie Kowiesy”- publikacja Marii Cygan

,,Śladami Ich Historii w Gminie Kowiesy” to kolejna publikacja Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kowiesy. Jej autorką jest Maria Cygan, wcześniej na rynku ukazała się broszurka ,,Śladami Historii w Gminie Kowiesy”. Publikacje są pasjonujące, ostatnia z nich przybliża wybitne postaci związane z naszą Gminę. Gromadzenie materiałów do tego wydania trwało blisko rok. Dla autorki Marii Cygan to przelanie pasji związanej ze zgłębianiem wiedzy o dawnych pokoleniach na papier. Ostatnia publikacja przywołuje takie nazwiska jak między innymi: Marian Bełc, Józef Chełmoński, Eugenia i Henryk Chlipalscy, Zofia Czeczot, Jan i Maria Górscy, Pia Górska, Feliks Pendelski i ksiądz Marian Woźniak. Józef Chełmoński pierwszy raz przyjechał do Woli Pękoszewskiej w 1895 roku, uwielbiał to miejsce, gdzie czerpał inspiracje, był także nauczycielem Pii Górskiej. Warto dodać ,że 25 września 2003 roku z inicjatywy szkoły i dyrektor oraz nauczycieli nadano istniejącej wówczas szkole podstawowej imię Józefa Chełmońskiego, podczas tego spotkania dokonano odsłonięcia tablicy upamiętniającej pobyt malarza u Górskich. Każdego roku kiedy jeszcze funkcjonowała placówka uczniowie oddawali hołd artyście poprzez różnego rodzaju konkursy czy organizowane plenery malarskie. W publikacji znajdziemy też opis życia i związków z Paplinem Eugenii i Henryka Chlipalskich, którzy w 1926 roku rozpoczęli gospodarowanie majątku Paplin. Pan Henryk prowadził gospodarstwo specjalizujące się w hodowli bydła i owiec ale też hodował ryby. Dramat wojenny spowodował niewolę męża, zaś małżonka wraz z synem uciekła na wschód. Na całe szczęście w 1939 roku rodzina Chlipalskich wróciła do Paplina. Małżeństwo zasłużyło się w pomocy innym za co otrzymali wiele ważnych odznaczeń między innymi Medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. W publikacji przeczytać można także o życiu Zofii Czeczot, która spoczywa na cmentarzu w Chojnacie. Była dyrektorka szkoły w Chojnacie cieszyła się uznaniem, była wzorem człowieka, aktywna społecznie, stworzyła na tym terenie Koło Polskiego Czerwonego Krzyża.  Dom niezwykle otwarty prowadzili w Woli Pękoszewskiej Jan i Maria Górscy. To ich odwiedzał Józef Chełmoński. Gości domu witały wyryte słowa Jana Kochanowskiego ,,Ja, Panie niechaj mieszkam w tem gnieździe ojczystem, a Ty mnie zdrowiem opatrz i sumieniem czystem”. Jan Górski jako jeden z pierwszych w Polsce zaprowadził zarodową owczarnię, założył także uprawę chmielu i prowadził gorzelnię. W publikacji pojawia się także Pia Górska- malarka, pedagog i pisarka, najmłodsza córka Jana i Marii. Maria Cygan opisuje także losy Feliksa Pendelskiego, Mariana Bełca ale również księdza Mariana Woźniaka który przybył do parafii Chojnata w 1911, kończąc swą pracę w parafii w Chojnacie ksiądz Marian Woźniak zapisał ,,Wychodzę stąd po dziesięciu blisko latach bytności w najgorętszych czasach, bo podczas tej wielkiej wojny niejedną tu wielką chwilę przeżyłem. Wychodzę z prawdziwym żalem, bo ludzie są tutaj dobrzy, kościółek śliczny, okolica malownicza i miła”. Niestety losy księdza są tragiczne, trafił do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie był prześladowany przez esesmanów i wyznaczany do ciężkich prac. To niezwykłej wiary i pokory człowiek, który znosił cierpienie, osłabiony i wyczerpany zmarł w Dachau 16 maja 1942 roku. W 1999 roku został beatyfikowany przez Jana Pawła II. Publikacja autorstwa Marii Cygan jest niezwykle interesująca, warto ją przeczytać i mieć w swojej domowej biblioteczne. Powstała w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kowiesy pod nazwą ,,Ziemia Chełmońskiego kwiatami malowana” które zostało sfinansowane z grantu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki przy współpracy z Gminą Kowiesy. Oprac. Jn na podstawie publikacji ,,Śladami Ich Historii w Gminie Kowiesy”

Reklama