Jest prawomocny wyrok ws. wójta Gminy Wiskitki

Jest prawomocny wyrok dla wójta Gminy Wiskitki Franciszka M. oskarżonego o wręczenie łapówki urzędnikowi państwowemu Maciejowi P w zamian za pozytywną ocenę wniosku unijnego dotyczącego gminnej kanalizacji w 2012 roku. Sąd Okregowy w Płocku podtrzymał wyrok Sądu Rejonowego w Żyrardowie z września 2016 roku, który skazał wojta na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, 30 tys grzywny i ponad 8 tys kosztów sądowych. Dodatkowo sąd w Płocku zasądził ponad 3 tys zł na rzecz kary. Wyrok jest prawomocny. Sąd w Płocku podobnie jak w Żyrardowie nie miał wątpliwości co do winy oskarżonego polegającej na wręczeniu łapówki ekspertowi Maciejowi P. w wyskości 18 tys zł. Głównym dowodem były zeznania eksperta, oskarżonego też o inne przestępstwa. W ocenie żyrardowskiego sędziego sędziego Łukasza Klatki zebrany materiał dowodowy, przeprowadzone dowody w sposób oczywisty i ewidentny wskazywały na sprawstwo oskarżonego. Sąd w Płocku uznał ponadto, że poprzednia instancja wzięła pod uwagę wszystkie okoliczności i nie popełniła żadnego błędu. 

SONY DSC

Sędziowie zgodzili się, że czyn popełniony przez Wójta Gminy powinien być dodatkowo napiętnowany z racji pełnionej przez niego funkcji i narażenie państwa na utratę zaufania społecznego. Po jesiennej rozprawie sędzia Łukasz Klatka tak uzasadniał swój wyrok. –Sprzeniewierzył się złożonemu ślubowaniu, w którym deklarował dochowanie wierności prawu, całkowity brak skruchy ze strony oskarżonego, połączony z brakiem jakiejkolwiek pozytywnej refleksji co do naganności i niedopuszczalności swojego zachowania, bardzo znaczny stopień zawinienia i co najważniejsze olbrzymi stopień społecznej szkodliwości, wyjaśniał sędzia. 

 

Tym razem wyrok jest prawomocny. Tym samym wójt Gminy Wiskitki powinien stracić fotel, a w gminie powinny zostać zarządzone przedterminowe wybory. Jeśli wójta Grzegorz M. nie odwoła Rada Gminy Wiskitki, powinien to zrobić z urzędu Wojewoda Mazowiecki. /AW

Reklama