Niecodzienne zajęcia językowe w mszczonowskiej szkole

Od roku uczy w mszczonowskiej podstawówce, ale już zwróciła na siebie uwagę, Gabriela Czarnecka proponuje młodym ludziom innowacyjne sposoby nauczania języków obcych. Zaczęli już nawet korespondować z rodziną królewską. Zapraszam do wysłuchania Rozmowy Dnia.

Reklama