Zmieni się centrum Osuchowa

Gmina Mszczonów planuje rozbudowę drogi gminnej w Osuchowie, to inwestycja na którą czekają mieszkańcy. Ma poprawić komfort i bezpieczeństwo w centrum. „Przebudowa skrzyżowania ulicy Piekarskiej i Białogórskiej wraz z fragmentem ulicy Białogórskiej w Osuchowie” swym zakresem obejmie: rozbudowę drogi gminnej na odcinki o długości ok. 188m, – przebudowę skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej, na odcinku o długości ok. 137m. Łączna długość odcinków dróg objętych opracowaniem wynosi 325m. Przedmiotem inwestycji jest również rozbudowa obiektu infrastruktury technicznej w zakresie elektroenergetyki o napięciu do 1kV w ramach przebudowy ul. Piekarskiej i Białoskórskiej w Osuchowie w celu wykonania oświetlenia ulicznego. Więcej o tej ważniej inwestycji, a właściwie planach i przygotowaniach do niej mówi Marek Zientek Radny Rady Miejskiej w Mszczonowie. Zapraszam.

Reklama