Byli na praktykach w Grecji

Uczniowie Zespołu Szkół w Mszczonowie po raz kolejny wyjechali do Grecji na praktyki zawodowe. Nowe kompetencje zyskali dzięki projektowi realizowanemu w ramach funduszy europejskich. To ważne bo młodzi ludzie nie tylko poznają kulturę, obyczaje kraju, ale też uczą się zawodu, który w przyszłości będą uprawiać mówi dyrektor Zespołu Szkół w Mszczonowie Dorota Powązka. Celem programu było: podniesienie kwalifikacji zawodowych, rozwój kompetencji językowych uczniów, zwiększenie świadomości wartości kulturowej i europejskiej, zwiększenie samodzielności oraz poczucia własnej wartości, poznanie nowych technologii, podejmowanie własnej inicjatywy. Więcej w materiale.

Reklama