Kolejna firma w Mszczonowie

W ostatnich latach w Mszczonowie przybyło 1500 miejsc pracy, to duma dla samorządu lokalnego. Kolejne przedsiębiorstwa już niebawem zainstalują się w dzielnicy przemysłowej, dla mieszkańców to szansa na zatrudnienie. Zapraszam do wysłuchania materiału dnia, rozmowy z Burmistrzem Józefem Grzegorzem Kurkiem.

Reklama