Cmentarz żydowski w Mszczonowie i historia dawnych mieszkańców

Cmentarzem żydowskim w Mszczonowie zajmują się mieszkańcy, jest zadbany, odwiedzają go potomkowie pochowanych tutaj osób. Nekropolia została założona w 1763 roku na placu o wymiarach „70 na 70 łokci”, funkcjonowała do czasów zagłady. Jej obecna powierzchnia wynosi 1,2774 ha. Walory historyczne i artystyczne nagrobków sprawiają, że cmentarz ten stanowi jeden z najciekawszych zabytków żydowskich nie tylko miasta, ale także Mazowsza, znajduje się w rejestrze zabytków. Przetrwało około 150–200 macew, zwróconych licem w kierunku wschodnim, pokrytych płaskorzeźbionymi symbolami. O nagrobki dbają mieszkańcy, wśród nich nasz rozmówca. Zapraszam.

Reklama