Harcmistrz Zbigniew Grabek skarbnicą wiedzy o mszczonowskim harcerstwie

Harcmistrz Zbigniew Grabek jest współautorem powstałej wystawy z dziejów lokalnego harcerstwa. Do dziś Pan Zbigniew zbiera fotografie i pamiątki związane z mszczonowskim Hufcem. Większość mieszkańców do niego należała, mówi po latach. Dziś jest naszym gościem, zapraszam.

Reklama