Prezes na kolejną kadencję

Podczas VII Zjazdu Oddziału Miejsko-Gminnego w Mszczonowie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP dokonano wyboru nowego Zarządu. Znaleźli się w nim: prezes Waldemar Suski, wiceprezesi – Krzysztof Bodecki, Jarosław Dębski, Bartłomiej Legięcki, sekretarz – Mieczysława Korzonkowska, skarbnik – Janusz Kociszewski, członkowie – Dominik Kaźmierczak, Paweł Palarczyk, Janusz Legięcki, Adam Narożny, Mirosław Strojek, Andrzej Szustakiewicz, Michał Zieliński, Michał Nowecki, Robert Borowski, Mariusz Grzejszczak, Andrzej Kowalski, Łukasz Strojek, Krzysztof Cieślik i Grzegorz Koperski.

W skład Zarządu – zgodnie z decyzją delegatów – wszedł również kapelan powiatowy strażaków – ks. kanonik Sławomir Tulin. Nowym komendantem gminnym wybrano Tomasza Nowakowskiego. Komisję Rewizyjną tworzą obecnie druhowie: Jacek Lipiński (przewodniczący), Bogdan Banaszek (zastępca przewodniczącego) i Benedykt Modzelewski.

Nim przeprowadzono wybory stary Zarząd otrzymał absolutorium za pięcioletnią kadencję 2016-2021. Oczywiście, wcześniej delegaci na Zjazd przyjęli sprawozdania: z działalności Zarządu, finansowe i Komisji Rewizyjnej. Przedstawili je kolejno druhowie: Waldemar Suski, Arkadiusz Bieńkowski i Jacek Lipiński. W trakcie obrad przegłosowano ponadto wniosek o nadanie tytułów „honorowych członków Zarządu Oddziału”- ustępującemu, wieloletniemu skarbnikowi Arkadiuszowi Bieńkowskiemu i poprzedniemu komendantowi gminnemu Mirosławowi Zielonce.

Obrady Zjazdu zorganizowano w sobotę, 4 września, w siedzibie OSP Wręcza. Prowadził je dotychczasowy prezes Waldemar Suski. Sekretarzem była druhna Mieczysława Korzonkowska. W prezydium Zjazdu zasiedli także Janusz Legięcki i Krzysztof Bodecki. Gośćmi posiedzenia byli: burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP Daniel Sawicki i członek Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP Andrzej Oklesiński. Wśród osób zaproszonych nie zabrakło też wspomnianego już wcześniej kapelana – ks. kanonika Sławomira Tulina, który pobłogosławił wszystkich zebranych, a na zakończenie pogratulował nowo wybranym i przypomniał, tak jak to zwykł czynić prawdziwy duszpasterz, jak ważne są zadania spoczywające na strażakach ochotnikach, mających nieść pomoc bliźnim w trudnych, a niekiedy nawet tragicznych sytuacjach.

Burmistrz Kurek zapewniał o dalszej pomocy ze strony samorządu dla gminnych jednostek OSP i podziękował strażakom za ich ofiarną postawę, wyrażając jednocześnie nadzieję, że dotychczasowa wzorowa współpraca pomiędzy samorządowcami a Zarządami poszczególnych jednostek oraz Zarządem Oddziału Miejsko-Gminnego będzie kontynuowana.

Po burmistrzu głos zabrał druh Andrzej Oklesiński (członek Zarządu Powiatowego OSP RP). Oprócz gratulacji dla nowego (jednogłośnie wybranego) i podziękowań dla ustępującego Zarządu, wieloletni przyjaciel mszczonowskich strażaków (jak określił go prezes Suski) wyraził swą wdzięczność za lata społecznego zaangażowania dla odchodzących skarbnika Oddziału i komendanta gminnego. Warto zaznaczyć, że ustępujący ze swych funkcji Arkadiusz Bieńkowski i Mirosław Zielonka otrzymali także pamiątkowe statuetki od prezesa Waldemara Suskiego.

VII Zjazd zakończony został poczęstunkiem przygotowanym i podanym przez druhny i druhów z OSP Wręcza, którzy jako gospodarze miejsca przeprowadzenia obrad i ich współorganizatorzy zadbali o każdy szczegół wydarzenia – tak ważnego dla wszystkich strażaków z terenu gminy Mszczonów.

MM

Reklama