Rozpoczęcie przebudowy ul. Żyrardowskiej

Rozpoczęła się realizacja zadania „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Żyrardowskiej w miejscowości Grabce Józefpolskie i Mszczonów na odcinku od granicy gm. Radziejowice do wiaduktu nad drogą krajową nr 8”. Na przeprowadzenie prac gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 519 852,88 zł, co stanowi 60% wartości całego przedsięwzięcia, które łącznie kosztowało będzie 4 210 737,84 zł. Umowę o dofinansowanie podpisano 31 sierpnia br.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim a planowany termin ich zakończenia to 30 czerwca 2022 r.

Zakres planowanych prac obejmuje: przebudowę ulicy Żyrardowskiej na odcinku długości 1711,23 m (jezdnia szerokości 6 m, pas ruchu 3 m), budowę chodników w tym strona prawa długości 153,08 m o szer. min. 2 m (usytuowany przy jezdni ) i 76,5 m o szer. min. 1,5 m (odsunięty od jezdni) i strona lewa 211 m o szer. min. 2 m (usytuowany przy jezdni) i 77 m o szer. min 1,5 m odsunięty od jezdni, budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej z dopuszczeniem ruchu pieszego (strona prawa) o długości 984,5 m szer. min. 3 m, poboczy tłuczniowych szer. 1 m strona lewa na długości 1423,23 mb i strona prawa 497,15 mb, przebudowę istniejących zjazdów, przebudowę 4 skrzyżowań w tym 3 z drogami gminnymi i 1 z drogą powiatową, budowę 2 szt. przejść dla pieszych z azylami, 3 szt. przejść dla pieszych bez azyli, oznakowanie poziome i pionowe, oświetlenie układu drogowego, renowację istniejących rowów przydrożnych i udrożnienie przepustów, budowę wpustów z przykanalikami, budowę kanału technologicznego, frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni, położenie warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej na całym odcinku a także wykonanie 4 zatok autobusowych.

W trakcie trwania prac ruch na przebudowywanym fragmencie ul. Żyrardowskiej będzie się odbywał wahadłowo. Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o ostrożność!

Urząd Miejski w Mszczonowie

Reklama