Pamiętamy i pamiętać będziemy

Z historyk Barbarą Gryglewską odwiedzamy groby zasłużonych i znanych mieszkańców Mszczonowa. To nasz obowiązek by tę pamięć kultywować i utrwalać dla kolejnych pokoleń. Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne od lat zbiera pieniądze na renowację zabytkowych grobów na miejscowych nekropoliach. Zapraszam do wysłuchania Rozmowy Dnia.

Reklama