Spotkania samorządowe na terenach wiejskich

Od poniedziałku do piątku (15-19.11) na terenach wiejskich gminy Mszczonów odbywały się spotkania samorządowe, podczas których Mieszkańcy mogli zadawać burmistrzowi i radnym pytania odnośnie planów inwestycyjnych samorządu. Stałym punktem wszystkich zebrań była informacja o największych lokalnych przedsięwzięciach, a także stanie gminnych finansów.

Nowy Ład a budżet samorządu

W związku z wprowadzeniem Nowego Ładu zmienia się procentowy udział gmin w podatkach CIT i PIT. Reforma wprowadzana przez rządzących – jak tłumaczył burmistrz Kurek – tradycyjnie nie tyle zasili samorządową kasę, co ją znacząco zuboży. W przypadku naszej gminy w skali roku straty na samym tylko podatku PIT wyniosą ok. 2 mln zł. Tym większą wagę należy przykładać do budżetu poprzez zasilanie go funduszami pozyskanymi od lokalnych inwestorów w ramach płaconego podatku od nieruchomości, w konsumowaniu jakiego – jak to ujął burmistrz – rząd nie zamierza jeszcze na razie „partycypować”.

Inwestycje gminne

Biorąc pod uwagę niekorzystny rozwój sytuacji samorząd Mszczonowa dostrzegł pilną potrzebę uruchamiania kolejnych terenów inwestycyjnych i lokowania na nich następnych firm. Niestety, nie każdy zauważa zagrożenia finansowe, jakie zbierają się obecnie nad samorządem. W zaistniałej sytuacji protesty, dotyczące planów rozbudowy północnej dzielnicy przemysłowej zlokalizowanej wokół dawnego PKL Keramzyt, w której powstają teraz magazyny firm zajmujących się zbiórką odpadów – stają się naprawdę groźne dla stanu gminnych finansów. Mieszkańcy – kontynuował burmistrz Kurek – są przez inicjatorów protestów dodatkowo straszeni powstaniem spalarni przy Keramzycie, co ma na celu spotęgowanie atmosfery ekologicznego zagrożenia. Jak w trakcie zebrań wyjaśniał burmistrz – typowa spalarnia w Mszczonowie nie powstanie, gdyż miasto w obecnym stanie nie mogłoby skonsumować energii wytworzonej przez taką instalację, a na budowę niewielkiego, specjalistycznego zakładu termicznej utylizacji, jaki przed laty mógł powstać w Mszczonowie, kolejnej szansy już nie dostaniemy.

Włodarz gminy tłumaczył też Mieszkańcom na czym będzie polegać działalność PSZOK-u, który ma powstać na terenie starej targowicy. Każda gmina do końca 2023 roku będzie musiała mieć taki obiekt, aby można było w nim pozbywać się odpadów gabarytowych, które nie mogą być odbierane od Mieszkańców podczas cyklicznych zbiórek ulicznych. Gmina Mszczonów na budowę PSZOK-u (czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) otrzymała dofinansowanie zewnętrzne z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Stałym punktem informacji przedstawianej w trakcie zebrań było też omówienie mechanizmu wciąż rosnących cen za odbiór śmieci. Jak wyjaśnili to samorządowcy, powodem takiego zjawiska jest brak realnej konkurencji na rynku. Firma odbierająca śmieci, przystępująca do gminnego przetargu z braku dodatkowych ofert, występuje automatycznie w roli monopolisty.

Burmistrz na każdym spotkaniu omawiał również prowadzoną modernizację oczyszczalni ścieków. Ta najkosztowniejsza gminna inwestycja trzech dekad samorządności to koszt ok. 27 mln zł. Dzięki niej wydajność oczyszczalni wzrośnie o 50%.

Kolejnymi przedsięwzięciami, o których wspominał burmistrz były:

  • trwająca modernizacja ul. Żyrardowskiej (od kościoła farnego aż do ronda na trasie nr 50, zakończenie inwestycji planowane w roku 2022, dofinansowanie od wojewody 2,1 mln zł, koszt całkowity budowy ok. 4 mln zł),
  • kolejne etapy rewitalizacji parku przy kościele farnym i wokół plebanii (budowa placu zabaw dla dzieci, pumptrack dla młodzieży, parking dla osób odwiedzających park),
  • planowana budowa sali gimnastycznej przy SP w Piekarach (przyobiecane dofinansowanie z Nowego Ładu w kwocie ok. 5 mln zł),
  • planowana termomodernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lutkówce (inwestycja połączona z wymianą dotychczasowego pieca wykorzystywanego w szkolnej kotłowni),
  • planowana termomodernizacja Domu Strażaka w Mszczonowie (część od strony ratusza),
  • planowana termomodernizacja MOK-u,
  • prowadzone rozbudowy strażnic OSP Zbiroża i Piekary (na budowę OSP Piekary dotacja od Marszałka Sejmiku Woj. Mazowieckiego w kwocie 1,5 mln zł),
  • kanalizacja na osiedlu Tarczyńska (rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz budowa zbiornika na wodę deszczową),
  • planowana przebudowa klatki schodowej i budowa windy w zachodnim skrzydle budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie,
  • planowana modernizacja ul. Północnej w Mszczonowie z jednoczesnym pobudowaniem przy niej nowych parkingów (termin wykonania inwestycji uzależniony od możliwości pozyskania dofinansowania od wojewody).

Burmistrz poinformował ponadto o tym, iż władze samorządowe zdecydowały się z myślą o wsparciu Mieszkańców pozostawić lokalne opłaty na dotychczasowym poziomie (podatek od nieruchomości oraz opłaty za ceny wody i ścieków). Uczestnicy spotkań usłyszeli też, że samorząd zdecydował się na przystąpienie do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Mieszkaniowych (z myślą o poczynieniu starań odnośnie budowy nowych obiektów mieszkaniowych na terenie gminy).

Służba zdrowia

Następnym ważnym tematem, który był podejmowany podczas wszystkich pięciu spotkań, była dostępność do lokalnej służby zdrowia. Mieszkańcy zgłaszali swe liczne uwagi, dotyczące trudności, na które napotykają, gdy chcą zasięgnąć porady medycznej. Teleporady lub zwyczajny brak możliwości dostania się do lekarza szczególnie doskwiera Mieszkańcom Osuchowa i okolicznych wsi. Burmistrz obiecał zgłaszającym swe zastrzeżenia, iż postara się zorganizować spotkanie dla sołtysów i kierownictwa przychodni. Jednocześnie, aby poprawić dostępność do służby zdrowia w czasie, gdy miejscowe przychodnie nie funkcjonują, burmistrz zapewnił, że w miejscu starej lecznicy weterynaryjnej przy ul. Tarczyńskiej powstanie nowy, wielofunkcyjny budynek, w którym znajdą się m.in.: ambulatorium z weekendową pomocą medyczną oraz rozbudowany punkt rehabilitacyjny. Oprócz tego w obiekcie znajdzie się też miejsce dla: świetlicy środowiskowej dla dzieci a także pomieszczenia dla organizacji pozarządowych, działających na terenie gminy Mszczonów.

Ochrona środowiska

Przedstawiciele samorządu rozmawiając z Mieszkańcami zapewniali ich o zabezpieczeniu w budżecie gminy środków na dopłaty dla osób, które chcą wymienić stary piec, wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków a także pozbyć się produktów z azbestem (pokrycia dachowe).

Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej Renata Wolak przybliżała zebranym założenia programu Czyste Powietrze, z którego także można uzyskać finansowe wsparcie przy wymianie źródeł ogrzewania a także inwestycji termomodernizacyjnych (szczegółowe informacje na temat założeń programu „Czyste Powietrze znaleźć można na stronie internetowej UM). Zawsze przy poruszaniu tematu wymiany starych źródeł ogrzewania budynków mieszkalnych pojawiała się też paląca potrzeba rozbudowy sieci gazowej na terenie wiejskim gminy. Burmistrz Kurek tłumaczył, że samorząd wciąż czyni o to starania. Niestety, PGNiG nie rozpoczyna ponoć inwestycji nawet po wyrażeniu gotowości współfinansowania ich projektów przez gminę.

Drogi

Co do rozbudowy oświetlenia drogowego i ulicznego samorządowcy tłumaczyli, że coraz częściej decydować się będą na montowanie lamp solarnych z dodatkowym wiatrakiem zasilającym.

Sprawa dostępu do szerokopasmowego Internetu na terenach wiejskich to temat, który powraca na spotkaniach samorządowych od lat. Teraz w końcu pojawia się realna możliwość rozwiązania problemu. Dzięki wsparciu samorządu – jak wszystko na to wskazuje – firma Delta otrzyma zgodę PGE na podwieszanie światłowodu na słupach energetycznych. Ta metoda jest tańsza i szybsza od tradycyjnego, ziemnego rozprowadzania linii światłowodowej.

Na koniec tej części relacji pozostała jeszcze do omówienia powracająca sprawa dróg powiatowych, które stanowią główne ciągi komunikacyjne na terenach wiejskich. Ich stan – zdaniem mieszkańców – pozostawia wiele do życzenia. Burmistrz tłumaczył, że, niestety, obecna współpraca z władzami powiatu nie jest zadowalająca. Z chwilą zmiany na stanowisku starosty, gdy to pani Beata Sznajder została odwołana – co burmistrz podkreślił – także głosami dwójki radnych z terenu gminy Mszczonów odczuwalne jest – jak kontynuował włodarz Mszczonowa – pomijanie przez starostwo potrzeb inwestycyjnych Mieszkańców Ziemi Mszczonowskiej.

W przypadku dróg gminnych radni i burmistrz tłumaczyli, że gdy pojawiają się w nich uszkodzenia (pęknięcia, dziury) należy o tym niezwłocznie powiadamiać Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Potrzeby napraw nawierzchni zgłaszać trzeba bezpośrednio kierownikowi Bogdanowi Fedorowiczowi. Modernizacja gruntowych dróg gminnych – zgodnie z informacjami przekazywanymi podczas spotkań – prowadzona będzie natomiast metodą tłuczniowania, a następnie powierzchniowego utwardzania. Te metody zdają egzamin na ciągach komunikacyjnych, które nie spełniają parametrów do wykonania jezdni z zachowaniem pełnowymiarowego pasa drogowego. Łącznie na terenie gminy w 2020 r. zmodernizowano 6,6 km dróg, natomiast w roku 2021 – 5,6 km.

MM

Reklama