Wigilijny wieczór Zarządu Gminnego OSP Mszczonów

Spotkanie opłatkowe Zarządu Gminnego OSP Mszczonów odbyło się w piątek, 10 grudnia, w nowo pobudowanej siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabcach Towarzystwo. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Zarządów wszystkich jednostek strażackich, działających na terenie gminy, kapelan strażaków ks. kanonik Sławomir Tulin oraz burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek.

Wszystkich przybyłych na spotkanie powitał prezes Zarządu Gminnego druh Waldemar Suski. Następie głos zabrał burmistrz Kurek. Podziękował on strażakom ochotnikom za cały rok ich ofiarnej pracy na rzecz lokalnej społeczności. Przybliżył też zebranym plany inwestycyjne, dotyczące remontów strażnic oraz zakupu nowego sprzętu dla jednostek OSP.

Po wystąpieniu zaproszonego samorządowca ksiądz kapelan zaproponował odśpiewanie kolędy „Wśród nocnej ciszy”. Gdy tylko umilkł świąteczny śpiew ksiądz Sławomir Tulin odczytał słowa Ewangelii, dotyczące Narodzenia Pańskiego.

Kolejnym punktem spotkania było podzielenie się opłatkiem. Wigilijny wieczór druhowie wykorzystali ponadto do wymiany uwag na temat działalności poszczególnych jednostek i ich współpracy z samorządem.

Ten rok był dla strażaków wyjątkowy z racji wykonanych inwestycji i pozyskania specjalistycznego sprzętu. Prowadzone są obecnie rozbudowy strażnic OSP Zbiroża i Piekary. Na budowę OSP Piekary gmina otrzymała dotację od Marszałka Sejmiku Woj. Mazowieckiego w kwocie 1,5 mln zł. Zakończyły się prace modernizacyjne remizy w Grabcach Towarzystwo. Na przyszły rok zaplanowana została częściowa termomodernizacja Domu Strażaka w Mszczonowie (część od strony ratusza). Prezes Zarządu Gminnego Waldemar Suski czynnie zabiega o to, aby w planach władz samorządowych uwzględniane były potrzeby szkoleniowe i modernizacyjne wszystkich jednostek OSP.

MM

Reklama