Budżet Puszczy Mariańskiej w realizacji

Stabilny, inwestycyjny plan finansowy na ten rok, samorząd jest w trakcie jego realizacji. Z uchwały przyjętej przez Radnych Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej wynika, że dochody Gminy w tym roku wyniosą ponad 42 mln złotych, wydatki ponad 44 mln złotych. Deficyt budżetowy zostanie sfinansowany z pożyczki. Dokument przedłożony przez Wójta Gminy Puszcza Mariańska Michała Staniaka otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wydatki bieżące mają wynieść ponad 37 mln złotych. W budżecie zaplanowano między innymi dotację dla Biblioteki w kwocie 216 tysięcy złotych oraz dotację dla Przedszkola w Kamionie w wysokości 130 tysięcy złotych. Dochody zaplanowano w łącznej kwocie 42.254.913,78 złotych. Więcej o finansach i planach Gminy w Rozmowie Dnia, z Wójtem Puszczy Mariańskiej Michałem Staniakiem. Zapraszam.

Reklama