Aktualności

Wigilijny wieczór Zarządu Gminnego OSP Mszczonów

Spotkanie opłatkowe Zarządu Gminnego OSP Mszczonów odbyło się w piątek, 10 grudnia, w nowo pobudowanej siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabcach Towarzystwo. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Zarządów wszystkich jednostek strażackich, działających na terenie gminy, kapelan strażaków ks. kanonik Sławomir Tulin oraz burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek. Wszystkich przybyłych na spotkanie powitał prezes Zarządu Gminnego druh […]

Niemiecki zakład Refood w Rüdnitz

W czwartek, 2 grudnia, odbyła się wizyta studyjna w zakładzie firmy ReFood w niemieckim Rüdnitz. Placówka, położona nieopodal Berlina, przetwarza przeterminowaną żywność podobnie, jak to będzie miało miejsce w przypadku mszczonowskiej inwestycji. Kierujący przedsiębiorstwem do udziału w wizycie studyjnej zaprosili mieszkańców, przedstawicieli instytucji związanych z ochroną środowiska a także mediów. Z propozycji firmy ReFood skorzystali […]

Spotkania samorządowe na terenach wiejskich

Od poniedziałku do piątku (15-19.11) na terenach wiejskich gminy Mszczonów odbywały się spotkania samorządowe, podczas których Mieszkańcy mogli zadawać burmistrzowi i radnym pytania odnośnie planów inwestycyjnych samorządu. Stałym punktem wszystkich zebrań była informacja o największych lokalnych przedsięwzięciach, a także stanie gminnych finansów. Nowy Ład a budżet samorządu W związku z wprowadzeniem Nowego Ładu zmienia się […]

Pamiętamy i pamiętać będziemy

Z historyk Barbarą Gryglewską odwiedzamy groby zasłużonych i znanych mieszkańców Mszczonowa. To nasz obowiązek by tę pamięć kultywować i utrwalać dla kolejnych pokoleń. Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne od lat zbiera pieniądze na renowację zabytkowych grobów na miejscowych nekropoliach. Zapraszam do wysłuchania Rozmowy Dnia.

Rozpoczęcie przebudowy ul. Żyrardowskiej

Rozpoczęła się realizacja zadania „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Żyrardowskiej w miejscowości Grabce Józefpolskie i Mszczonów na odcinku od granicy gm. Radziejowice do wiaduktu nad drogą krajową nr 8”. Na przeprowadzenie prac gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 519 852,88 zł, co stanowi 60% wartości całego przedsięwzięcia, które łącznie kosztowało będzie 4 210 737,84 […]

Prezes na kolejną kadencję

Podczas VII Zjazdu Oddziału Miejsko-Gminnego w Mszczonowie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP dokonano wyboru nowego Zarządu. Znaleźli się w nim: prezes Waldemar Suski, wiceprezesi – Krzysztof Bodecki, Jarosław Dębski, Bartłomiej Legięcki, sekretarz – Mieczysława Korzonkowska, skarbnik – Janusz Kociszewski, członkowie – Dominik Kaźmierczak, Paweł Palarczyk, Janusz Legięcki, Adam Narożny, Mirosław Strojek, Andrzej Szustakiewicz, Michał Zieliński, […]

Wspomnienie Bohaterów Mszczonowskiego września`39

Obchody 82. rocznicy zwycięskiej Bitwy Mszczonowskiej (która miała miejsce 11.09.1939 r.) rozłożone zostały na cały weekend – 11 i 12 września. Ich inicjatorem było Gminne Centrum Informacji, które do współpracy przy organizacji patriotycznego wydarzenia zaprosiło: Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne, Warszawskie Towarzystwo Strzeleckie, Mszczonowski Klub Strzelecki oraz Mszczonowski Ośrodek Kultury. We wrześniowym święcie uczestniczyli ponadto harcerze Hufca […]

Ostateczna decyzja nie zawsze należy do burmistrza

O bieżących problemach mieszkańców gminy z Burmistrzem Mszczonowa Józefem Grzegorzem Kurkiem rozmawia Dagmara Bednarek. Panie Burmistrzu, Mieszkańców gminy ostatnio najbardziej niepokoją trzy inwestycje związane z gospodarowaniem odpadami. Nie brakuje głosów zaskoczenia, że zezwolił Pan na ich realizację. Dlaczego tak się stało? Zacznę od tego, że jestem bardzo zdziwiony postępowaniem osób, które wywołały to zamieszanie a […]

Pożegnano aktora Jerzego Janeczka

We wtorek, 20 lipca, w Kościele pw. Świętej Trójcy w Lutkówce pożegnano Jerzego Janeczka, aktora filmowego i teatralnego. Mszę świętą w intencji zmarłego odprawił w koncelebrze proboszcz ks. kan. Zbigniew Chmielewski. Wspólnie z nim sprawował ją kapłan, będący członkiem rodziny aktora. Ty nie umarłeś, lecz tylko zaszedłeś jak słońce. Nie płaczemy po Tobie, jak po […]

Piotr Wójcik dumny z rodzinnego gospodarstwa

Monika i Piotr Wójcikowie z Osuchowa zdobyli mistrzostwo w konkursie AgroLiga. Tym samym dostali zaproszenie na uroczystość do pałacu prezydenckiego. Od lat znani są z prowadzenia gospodarstwa ogrodniczego w Osuchowie. U nich towar ma najwyższą jakość. Zapraszam do wysłuchania Rozmowy Dnia. Moim gościem jest Piotr Wójcik.

Reklama