Kontakt

Kontakt


Redakcja:

www.zyroskop.info.pl

Karola Hiellego 2/8

96- 300 Żyrardów

tel. 46 855 77 10

e-mail

redakcja@zyroskop.info.pl

Redaktor Naczelny:

Anna Wrzesień,

e-mail: annawrzesien@wp.pl

Justyna Napierała,

e-mail: Justyna Napierała

jn@zyroskop.info.pl

redakcja sportowa:

e-mail: sport@zyroskop.info.pl

Reklama