Artykuły z gminy: 2012

Prezydent Żyrardowa znów bez absolutorium

Prezydent Żyrardowa Andrzej Wilk bez absolutorium za 2012 rok. Radni zagłosowali za nieudzieleniem go prezydentowi. Opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa podzieliła też Regionalna Izba Obrachunkowa, która pozytywnie zaopiniowała wniosek o nieudzielenie prezydentowi absolutorium. Stało się to, co było do przewidzenia. Prezydent Żyrardowa Andrzej Wilk usłyszał na czerwcowej Sesji Rady Miasta listę zarzutów wobec swojej […]

Budżet Wiskitek uchwalony 10 głosami za

Budżet gminy Wiskitki na 2012 rok został uchwalony dziesięcioma głosami Radnych Gminy. Plan finansowy wynosi w 2012 roku blisko 25 mln 700 tys zł, z czego dochody kształtują się na poziomie ponad 23 mln. 2,5 mln zł będzie pochodziło z kredytów. Główne dochody gmina uzyska z budżetu państwa jako dotacje celowe na realizację zadań oświatowych […]

Reklama