Artykuły z gminy: 2013

Wójt Gminy Wiskitki ma absolutorium

Wójt Gminy Wiskitki Grzegorz Franciszek Miastowski otrzymał absolutorium za 2013 rok. Rada Gminy przegłosowała uchwałę w tej sprawie 10 głosami za, przy dwóch przeciwnych. W obradach nie uczestniczyło dwóch radnych: Rafał Mitura oraz Marcin Smolarek. Pozytywną opinię w sprawie udzielenie absolutorium wójtowi wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Płocku, której opinię przedstawiono radnym przez głosowaniem w […]

Szpital przyjmuje z dowodem lub na oświadczenie

W żyrardowskim szpitalu system eWUŚ działa. Pierwsze dni pokazały jednak, że są też pacjenci ubezpieczeni, których nie ma w systemie NFZ. Tacy pacjenci nie są jednak odsyłani, ale podpisują oświadczenia o zatrudnieniu i objęciu ubezpieczeniem. Od północy 1 stycznia w żyrardowskim szpitalu działa elektroniczny system eWUŚ. Wystarczy wpisać PESEL, by już w rejestracji przekonać się, […]

Reklama