Artykuły z gminy: absolutorium

Absolutorium dla Wójta Gminy Kowiesy

Jarosław Pepka Wójt Gminy Kowiesy otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za zeszły rok. To jedna z najważniejszych po budżetowej uchwał w roku. Udzielone absolutorium to aprobata polityki finansowej Gminy, której konstruktorem jest Skarbnik Beata Heleniak. Przed głosowaniem Radni wysłuchali sprawozdania. Wynika z niego, że plan dochodów po wprowadzonych zmianach wyniósł ponad dziesięć milionów dwieście […]

Jednogłośne absolutorium dla Zarząd LGD Ziemia Chełmońskiego

W Mszczonowie odbyło się walne zebranie członków Lokalnej Grupy Działania Ziemia Chełmońskiego. Spotkanie ważne, podsumowujące ostatnie miesiące pracy. Wszyscy zebrani poparli dotychczasowe działania przyznając Zarządowi absolutorium. W zeszłym roku nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa, Witolda Czuksanowa zastąpiła Magdalena Podsiadły- w LGD od początku, wcześniej Prezeska Funduszu Młodych Wehikuł. – Dziękuję za zaufanie i zachęcam do […]

Jednogłośne absolutorium dla Zarządu LGD Ziemia Chełmońskiego

W Mszczonowie odbyło się walne zebranie członków Lokalnej Grupy Działania Ziemia Chełmońskiego. Spotkanie ważne, podsumowujące ostatnie miesiące pracy. Wszyscy zebrani poparli dotychczasowe działania przyznając Zarządowi absolutorium. W zeszłym roku nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa, Witolda Czuksanowa zastąpiła Magdalena Podsiadły- w LGD od początku, wcześniej Prezeska Funduszu Młodych Wehikuł. – Dziękuję za zaufanie i zachęcam do […]

Jest absolutorium dla wójta Gminy Wiskitki

  Wójt Gminy Wiskitki Grzegorz Miastowski ma absolutorium. Radni udzielili mu go 11 głosami za, jeden radny był nieobecny, trzech wstrzymało się od głosu. To nie był łatwy rok, bo wyborczy, ale też dobry dla gminnych inwestycji i finansów. Gmina pozyskała sporo pieniędzy na inwestycje, zmniejszyła też zadłużenie o ponad 1mln w stosunku do ubiegłego […]

Wójt Puszczy Mariańskiej z absolutorium

Michał Staniak Wójt Puszczy Mariańskiej otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za zeszły rok. Wszyscy Radni w tej kwestii byli zgodni. To był trudny budżet, nastawiony na realizację i rozliczenie inwestycji kanalizacyjnej- mówił Wójt Puszczy Mariańskiej. Przyznał jednocześnie, że rok wyborczy był wymagający także pod względem innych inwestycji o jakie wnioskowali Radni. W Rozmowie Dnia […]

Prezydent Żyrardowa ma pierwsze absolutorium w swojej karierze

Prezydent Żyrardowa Wojciech Jasiński otrzymał absolutorium za 2014 rok. Ściślej mówiąc obecny prezydent otrzymał zielone światło na 2015 rok, bo w 2014 roku podejmował decyzje w sprawach finansowych tylko przez 23 dni. Za całokształt realizacji budżetu odpowiada były prezydent Andrzej Wilk. W części dyskusji przed głosowaniem w sprawie absolutorium radni zwracali uwagę, że był to […]

Wójt Gminy Wiskitki ma absolutorium

Wójt Gminy Wiskitki Grzegorz Franciszek Miastowski otrzymał absolutorium za 2013 rok. Rada Gminy przegłosowała uchwałę w tej sprawie 10 głosami za, przy dwóch przeciwnych. W obradach nie uczestniczyło dwóch radnych: Rafał Mitura oraz Marcin Smolarek. Pozytywną opinię w sprawie udzielenie absolutorium wójtowi wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Płocku, której opinię przedstawiono radnym przez głosowaniem w […]

Burza przed walnym

  24 czerwca o godzinie 16.30 w Domu Strażaka rozpocznie się walne zebranie członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Mszczonowie. Jak się okazuje będzie to gorące zebranie do jakich zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Co prawda Spółdzielnia ma już nowego prezesa, Wojciecha Horbota zastąpił Mirosław Bronowski (między innymi były prezes PGM w Żyrardowie) jednak zebranie to przede wszystkim […]

Coraz więcej głosów za referendum w Żyrardowie

Referendum w sprawie odwołania prezydenta Żyrardowa Andrzeja Wilka coraz bliżej. Jego przeciwnicy zapewniają, że mają już ponad 3 tysiące podpisów czyli niemal tyle ile potrzeba. Zaledwie trzech tygodni potrzebowali przeciwnicy prezydenta Żyrardowa Andrzeja Wilka, by zebrać ponad 300 podpisów za przeprowadzeniem referendum. To oznacza, że pomysł popiera już niemal tyle osób, ile potrzebnych do uruchomienia […]

Wójt Radziejowic Urszula Ciężka dostała absolutorium

  Wójt Radziejowic Urszula Ciężka ma powody do zadowolenia, radni Rady Gminy przyjęli uchwałę absolutoryjną z tytułu wykonania budżetu za zeszły rok. Miniony rok dla Gminy był niezwykle trudny, to czas realizacji największej inwestycji kanalizacyjnej ( pierwszy etap dobiegł końca), początek zapoznawania się z nowymi przepisami gospodarki śmieciowej, powracająca sprawa secesji oraz czas pracy trzech […]

Reklama