Artykuły z gminy: Agnieszka Pleban

Plebania na rynku z koncertem

  Fundacja Plebania od kilku miesięcy prowadzi w Mszczonowie świetlicę dla dzieci. Od pierwszych dni jej funkcjonowania maluchy chętnie zaglądają w to miejsce, by wspólnie się pobawić czy odrobić lekcje pod okiem instruktora. Fundacja stara się też włączać i integrować społeczność lokalną. Agnieszka Pleban uczestniczyła w spotkaniu opłatkowym dla najuboższych a niedawno bo tuż przed […]

Reklama