Artykuły z gminy: ankietowanie

Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie bada potrzeby szkoleniowe

Do mieszkańców miasta i gminy trafiają ankiety przygotowane przez GCI- jednostkę administracyjną ratusza. Ankiety mają pomóc w przygotowaniu pakietu szkoleń dla ludzi. Mieszkańcy anonimowo odpowiadają na pytania dotyczące między innymi poziomu wykształcenia, zamieszkania, statusu na rynku pracy, obecnie wykonywanego zawodu, znajomości języków obcych. W drugiej części ankiety pytania dotyczą preferowanych przez ludzi szkoleń. Wśród propozycji […]

Czy skorzystacie z usług Spółdzielni Socjalnej? Ankietowanie

  Mieszkańcy Gminy Radziejowice odwiedzający Urząd Gminy cz Bibliotekę mogli wyrazić swoją opinię na temat potrzeby bądź nie funkcjonowania na tym terenie Spółdzielni Socjalnej. Pomysł jej powołania pojawił się kilka miesięcy temu. Niestety zaledwie trzydzieści osób zdecydowało się wypełnić ankiety. W ankiecie zawartych zostało 19 pytań. Opinie zbierano od 20 grudnia do 15 stycznia. Z […]

Ankieterzy LGD Ziemia Chełmońskiego zapukają do drzwi

  W dniach 14-22 stycznia 2012 roku na terenie gmin należących do obszaru działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”, między innymi gminy Grodzisk Mazowiecki realizowane będzie badanie ankietowe, ocena potrzeb oraz jakości życia mieszkańców „Ziemi Chełmońskiego” na losowo dobranej próbie osób. Do drzwi losowo wybranych mieszkańców zapuka ankieter, który będzie miał ze sobą zaświadczenie […]

Reklama