Artykuły z gminy: archeologia

Archeologiczne skarby z Ruśca już w opracowaniu

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie zakoczyło badania archeologiczne na stanowisku w Ruściu. Znaleziono tam relikty ponad 40 dymarek, czyli pieców sprzed 2 tys lat, a także ślady średniowiecznej osady ze studnią oraz fragmentami dobrze zachowanej ceramiki. O odkryciu, starożytnych metalurgach i osadach hutniczych sprzed 2 tys lat rozmawiamy z Kamilą Brodowską z MSHM w […]

Nowe wystawy w Willi Radogoszcz

Kończą się prace nad przygotowaniem najważniejszej ekspozycji dotyczącej historii Grodziska Mazowieckiego. Złożą się na nie wystawa archeologiczna, etnograficzna oraz multimedialna sala wybitnych grodziszczan. Wśród eksponatów znajduje się prawdziwy skarb sprzed około 2 tys lat. – Jest to zestaw narzędzi kowalskich, ukrytych jako depozyt lub skarb, po który najwyraźniej nikt nie wrócił- mówi Aldona Józefowicz kurator […]

Zakończył się sezon archeologiczny w Sochaczewie

Zakończył się kolejny sezon badań archeologicznych na Wzgórzu Zamkowym i po raz pierwszy w tym roku przy dawnej południowej pierzei Rynku. Badania archeologiczne przy południowej pierzei Rynku odbywają się w związku z planami burmistrza Piotra Osieckiego, dotyczącymi odtworzenia występującej tu przed II wojną światową, celowo zburzonej przez hitlerowskiego okupanta zabudowy kamienicznej. W celu tym powołany […]

Centrum Wiskitek na liście zabytków urbanistycznych

Wiskitki widnieją w wykazie zabytkowych zespołów urbanistycznych na Mazowszu. To co zasługuje na największą uwagę to otoczenie Placu Wolności. Budynki wraz z kościołem objęte są ścisłą ochroną konserwatorską Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie. W całym układzie Wiskitek zabytkową wartość przestrzenną przedstawia zespół dookoła rynku, obszar Placu Wolności i kościoła. Poza tym wartość historyczną posiada […]

Reklama