Artykuły z gminy: azbest

Gmina Radziejowice walczy o pieniądze na usuwanie azbestu

Gmina Radziejowice walczy o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na likwidację azbestowych pokryć dachowych. Mieszkańcy mogą składać wnioski o wsparcie finansowe Gminy, jak ta otrzyma pieniądze zamierza dotować mieszkańców. Dofinansowanie dotyczy zdjęcia i transportu oraz dowozu azbestu do odpowiedniego składowiska i utylizacja. Jak informuje Teresa Czaplarska z UG Radziejowice […]

Gmina Wiskitki: można ubiegać się o dofinansowanie na pozbycie się eternitu

Rusza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usuwanie wyrobów zawierających azbest (eternit). Jest to propozycja dla mieszkańców Gminy Wiskitki, którzy planują w roku 2013 zmienić pokrycie dachowe na budynku mieszkalnym lub gospodarczych. Istnieje również możliwość dofinansowania usunięcia odpadów azbestowych zgromadzonych na działkach w okresie […]

Wiskitki zaczynają pozbywać się azbestu

Tylko 25 mieszkańców gminy Wiskitki, właścicieli posesji zdecydowało się na skorzystanie z pomocy gminy w pozbyciu się eternitu, zawierającego niebezpieczny azbest. Dzięki programowi, na który gmina pozyskała dofinansowanie, mieszkańcy gminy nie poniosą żadnych kosztów związanych ze zdjęciem z dachu eternitu, wywiezieniem go i utylizacją. Niestety pozostałe koszty każdy musi ponieść sam, mówi Krystian Kosiorek z […]

Reklama