Artykuły z gminy: Beata Marzęda Przybysz

Człowiek Roku: kat Życie Publiczne

Beata Marzęda Przybysz  -Komendant Hufca ZHP nieprzerwanie od 2002 roku. Organizuje lub współorganizuje wiele przedsięwzięć min. Mazowieckie Turnieje Sportowe ZHP, imprezy terenowe, rajdy, biwaki, wycieczki, wędrówki. Współpracuje z wieloma instytucjami państwowymi i samorządowymi. Efektem jej pracy są również przeglądy piosenek harcerskich, imprezy integracyjne, spotkania rocznicowe i świąteczne. Wspólnie z młodzieżą pielęgnuje wartości patriotyczne. Od 2010 […]

Reklama