Artykuły z gminy: Bogl & Krysl

Oświadczenie wykonawcy A2 odcinka C

„BOGL a KRYSL – po przejęciu od DSS całości prac na odcinku C autostrady A2 – zintensyfikował roboty budowlane w celu terminowego zamknięcia inwestycji, przewidzianego na 15 października 2012 roku. Jednocześnie, firma złożyła do GDDKiA aktualizację harmonogramu działań dotyczącego realizacji odcinka C. Ze względu na skalę powierzonych zobowiązań, BOGL a KRYSL rozbudował bazę sprzętową oraz […]

Reklama