Artykuły z gminy: budżet 2013 rok zatwierdzony

Budżet Gminy Wiskitki na 2013 rok został zatwierdzony

Znany jest plan finansowy Gminy Wiskitki na przyszły rok. Na ostatniej sesji Rady Gminy, jaka odbyła się 21 grudnia radni większością głosów:10 głosów za i przy 3 wstrzymujących przyjęli budżet na 2013 rok. Jak mówił przy omawianiu finansów Gminy na przyszły rok wójt Franciszek Grzegorz Miastowski plan finansowy na 2013 rok to budżet prorozwojowy. Budżet […]

Reklama