Artykuły z gminy: budżet na 2013 rok

Wójt Gminy Wiskitki ma absolutorium

Wójt Gminy Wiskitki Grzegorz Franciszek Miastowski otrzymał absolutorium za 2013 rok. Rada Gminy przegłosowała uchwałę w tej sprawie 10 głosami za, przy dwóch przeciwnych. W obradach nie uczestniczyło dwóch radnych: Rafał Mitura oraz Marcin Smolarek. Pozytywną opinię w sprawie udzielenie absolutorium wójtowi wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Płocku, której opinię przedstawiono radnym przez głosowaniem w […]

Reklama