Artykuły z gminy: budżet na 2014 rok

Żyrardów nadal bez budżetu na 2014 rok

Miasto Żyrardów ciągle nie ma planu finansowego na 2014 rok. Drugie podejście do jego uchwalenia 30 grudnia 2013 roku zakończyło się fiaskiem. Za budżetem zagłosowało 9 radnych, przeciw było 11. Tym razem jednak przynajmniej wszyscy byli zgodni. „Oszczędny budżet” nikogo nie satysfakcjonował. Złą opinię wystawiła mu zarówno komisja budżetowa, Regionalna Izba Obrachunkowa jak i zgodnie […]

Sesja Powiatowa w Żyrardowie

W środę o 10.30 w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie odbędzie się Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego. W porządku obrad m.in. uchwalenie budżetu na 2014 rok oraz porozumienie z miastem Skierniewice w sprawie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu żyrardowskiego. Porządek obrad: Otwarcie Sesji. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego. Podjęcie uchwały w sprawie […]

Czy RIO uchwali budżet miasta Żyrardowa?

/oblig/ Dwa podejścia do decyzji w sprawie wyemitowania obligacji przez miasto Żyrardów zakończyły się fiaskiem. Za pierwszym razem zabrakło bezwzględnej większości głosów, za drugim razem opozycja zagłosowała jednakowo i sprzeciwiła się pomysłowi zaciągania kolejnego zobowiązania. W jednej kwestii Radni Miejscy byli jednomyślni, że kolejny dług nikomu nie przynosi chluby oraz że należy wprowadzić surową dyscyplinę […]

Reklama