Artykuły z gminy: budżet

Bzdurne przepisy trzeba zmienić

Remonty i modernizacje dróg, budowa wodociągów, nowe projekty jak rewitalizacja centrum miasta i zorganizowanie tam atrakcyjnego parku wokół kościoła to ważne zadania samorządu Mszczonowa na kolejne miesiące. Burmistrz Józef Grzegorz Kurek, który w zeszłym roku wygrał wybory do Sejmu ale zdecydował się pozostać na swym dotychczasowym stanowisku zamierza także interweniować w sprawach, które utrudniają życie […]

Gmina Kowiesy kupiła działkę pod rozbudowę Szkoły Podstawowej

Samorząd Kowies jest już w posiadaniu działki potrzebnej do modernizacji i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w centrum Gminy. Inwestycja to ogromny wysiłek finansowy. -Będziemy się starali pozyskać na to zadanie dofinansowanie zewnętrzne- mówi Skarbnik Beata Heleniak. Ciągle jeszcze nie jest wiadomo, czy zostanie wprowadzona reforma oświatowa, czyli likwidacja gimnazjów. Zapraszam do wysłuchania Rozmowy Dnia.

Duże inwestycje i dyscyplina finansowa- mija kolejny rok budżetowy

2015 rok w Mszczonowie to realizacja w ekspresowym tempie budowy oczyszczalni ścieków, na którą Gmina otrzymała kilkunastomilionowe dofinansowanie. 2015 to rok dyscypliny finansowej i bardzo dobrego wyniku ekonomicznego mszczonowskich Term. O planach na 2016 w Rozmowie Dnia. Moim gościem jest Grzegorz Kozłowski zastępca Burmistrza Mszczonowa. Zapraszam.

O bocznicy i nowym budżecie

Mieszkańcy Puszczy Mariańskiej są po spotkaniu w sprawie bocznicy, jaka miałaby powstać w pobliżu Liceum. Ludzie w większości nie chcą tej inwestycji wskazując na ewentualne uciążliwości, na razie to plany i koncepcie. W Rozmowie Dnia między innymi na ten temat wywiad z Wójtem Puszczy Mariańskiej Michałem Staniakiem. Zapraszam.

Finanse Radziejowic na 2015 i fundusz sołecki

  Na ostatniej sesji zeszłego roku, 22 grudnia radni Rady Gminy Radziejowice przyjęli zaproponowany budżet na ten rok. – Budżet jest starannie przygotowany i wypracowany- mówi Wójt Urszula Ciężka. W ciągu roku mogą pojawić się dodatkowe pieniądze, Gmina liczy na dotacje pozyskane z zewnętrznych źródeł. -Chcemy realizować inwestycje w całej Gminie- podkreśla Wójt Radziejowic. Łączną […]

Skromny budżet powiatu żyrardowskiego

/budzet/ Powiat Żyrardowski ma budżet na 2015 rok. Plan finansowy nie zaskakuje. Podobnie jak w latach ubiegłych przewiduje przede wszystkim wydatki na oświatę, pomoc społeczna i podstawowe zadania jednostki samorządowej. Na remonty drogowe i utrzymanie dróg jest jeszcze mniej pieniędzy niż przed rokiem, niemal cała kwota przeznaczona na inwestycje niecałe 2 mln 300 ty sł […]

Budżet szyty na miarę

/budzet/ Budżet na 2015 rok został przyjęty przez nową Radę Gminy Wiskitki jednogłośnie. Przed uchwaleniem planu finansowego nie było też dyskusji. Przed głosowaniem budżetu głos zabrał Rafał Mitura, który w imieniu grupy radnych oznajmił, ze poprą plan, co nie oznacza że uważają go za doskonały. Jakie są słabe strony budżety gminy Wiskitki? O tym Rafał […]

Żyrardów ma zły budżet, ale uchwalony

Zły, bez pieniędzy na inwestycje, przeszacowany, z niemal maksymalnym zadłużeniem. Żyrardów ma budżet na 2015 rok. To pierwszy od kilku lat budżet miasta przyjęty przed końcem starego roku. Radni go uchwalili, ale już wiadomo, że jest on tymczasowy, bo prezydent zapowiada jego przekonstruowywanie od pierwszych dni stycznia. Co do tego, że budżet na 2015 rok […]

Grodzisk Maz: ponad 33 mln na inwestycje w 2015 roku

Projekt budżetu na 2015 rok jest już gotowy. Dochody gminy Grodzisk Mazowiecki wyniosą 162 mln zł i będą nieznacznie wyższe niż w 2014 roku, tyle samo wyniosą wydatki. Nadwyżka wyniesie 15 tys zł. Wydatki inwestycyjne w nowym budżecie wyniosą ok 20% czyli 33-34 mln zł, w tym na budowę dróg z uzbrojeniem zapisano ok 7 […]

Żyrardów ma budżet na 2014 rok

Żyrardów ma budżet na 2014 rok. Opozycja jest rozczarowana, prezydent zadowolony, bo ratusz wreszcie będzie mógł normalnie pracować. Trzecie podejście do uchwalenia planu finansowego Żyrardowa na 2014 rok zakończyło się sukcesem. Budżet przeszedł przewagą zaledwie jednego głosu, ale prezydent Andrzej Wilk jest zadowolony, bo na uchwalenie go czekało wiele firm wykonujących standardowe usługi i organizacji […]

Reklama