Artykuły z gminy: budżet

Prezydentura to nieustanne referendum

p Prezydent Żyrardowa Andrzej Wilk pierwszy raz nie uzyskał bezwzględnej większości głosów w głosowaniu za przyjęciem absolutorium za 2011 rok. Jak przekonuje, spodziewał się takiego wyniku. To nie zmienia jednak faktu, że jego zdaniem udało się wykonać trudny budżet. Co oznacza taki wynik głosowania, jak prezydent ocenia swoja pracę za 2011 rok i czy obawia […]

Budżet Wiskitek uchwalony 10 głosami za

Budżet gminy Wiskitki na 2012 rok został uchwalony dziesięcioma głosami Radnych Gminy. Plan finansowy wynosi w 2012 roku blisko 25 mln 700 tys zł, z czego dochody kształtują się na poziomie ponad 23 mln. 2,5 mln zł będzie pochodziło z kredytów. Główne dochody gmina uzyska z budżetu państwa jako dotacje celowe na realizację zadań oświatowych […]

Grodzisk zamraża decyzje finansowe

Grodzisk Mazowiecki zamraża decyzje finansowe w I kwartale 2012 roku i skupia się na zmniejszeniu długu publicznego o 17 mln zł. Tak chce przygotować się na nadejście kryzysu finansów publicznych. Żadnych przetargów i spektakularnych wydatków w I kwartale 2012 roku. Żadnych decyzji o nowych inwestycjach, żadnych ryzykownych zachowań. Tak w skrócie brzmi plan wydatków budżetowych […]

Miasto Żyrardów odkupi dawny „medyczniak”

Miasto Żyrardów kupi od Urzędu Marszałkowskiego nieruchomość po byłym „medyczniaku” przy ulicy Waryńskiego. Dziś w budynku mieści się m.in. Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie oraz Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego. Decyzja o zakupie budynku nie jest nowością, zapadła bowiem w mieście dawno. Sprawa przedłużała się z powodu negocjacji dotyczących ceny. Wreszcie ceny nieruchomości osiągnęły taki poziom, […]

Blisko 30 mln zł dodatkowo w budżecie Grodziska Maz w 2011r

W sumie prawie 30 mln zł dodatkowo znalazło się w tegorocznym budżecie Grodziska Mazowieckiego na inwestycje. Suma stanowi już pozyskane kwoty na poszczególne zadania lub fundusze, o które gmina dopiero się ubiega. Pewność urzędnicy mogą mieć co do funduszy na przebudowę targowiska czy rewaloryzację Parku Skarbków czy stawów Goliana. Decyzji nie ma za to np. […]

Projekt budżetu miasta Sochaczewa na 2011 rok

Dochody budżetu Miasta na 2011 rok oszacowane zostały na kwotę 86.495.000 zł., Wydatki zaplanowano na kwotę 95.454.728 zł, przychody, tj. kredyty i wolne środki na rachunku bankowym określono na kwotę 12.600.000 zł. Natomiast rozchody w wysokości 3.640.272 zł przeznaczono na spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i uzyskanych pożyczek. DOCHODY BUDŻETOWE Na zaplanowaną […]

Reklama