Artykuły z gminy: cmentarz żydowski

Podsumowanie prac na cmentarzu żydowskim w Żyrardowie

21 września 2012 r. odbędzie się w Resursie i na cmentarzu żydowskim w Żyrardowie spotkanie dla miłośników historii, osób dbających o zachowanie lokalnego dziedzictwa historycznego, nauczycieli historii, innych przedmiotów społecznych, sztuki, opiekunów projektów ochrony dziedzictwa i propagujących turystykę, opiekunów wolontariuszy działających jako animatorzy inicjatyw obywatelskich. Spotkanie będzie dotyczyło podsumowania projektu inwentaryzacji cmentarza żydowskiego w Żyrardowie. […]

Reklama