Artykuły z gminy: czyste Sołectwo

Sołectwo Turowa Wola najczystsze

Sołectwo Turowa Wola zajęło pierwsze miejsce w konkursie ,,Nasze sołectwo, czyste sołectwo”. To pierwsza edycja takiej rywalizacji, która ma na celu zmobilizowanie lokalnej społeczności do aktywnego udziału w życiu wsi, podejmowania prac na rzecz wsi oraz organizowanie życia kulturalnego Sołectwa, propagowanie estetyki, porządku i dbania o środowisko. W ramach tego konkursu komisja od 18 kwietnia […]

Reklama