Artykuły z gminy: Danuta Ciecierska

Szpital dobrze zarządzany, ale potrzeb nadal wiele

Profesjonalnie prowadzone finanse spółki, płynność finansowa, poprawa jakości usług i prawie dobry wynik finansowy. Takie wnioski płyną z opublikowanego raportu za pierwszy okres działalności żyrardowskiego szpitala przekształconego w spółkę prawa handlowego Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego.   Sytuacja żyrardowskiego szpitala nadal daleka jest od dobrej, ale w ciągu półtora roku działalności spółki, udało się zrobić spory […]

Koniec starego szpitala

Szpital Powiatowy w Żyrardowie przestał istnieć. W jego miejsce 1 września powstało Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego spółka prawa handlowego, którym zarządza dotychczasowa dyrektorka szpitala Danuta Ciecierska. Nowy szpital nie zmienił zakresu działania, pracuje w oparciu o dotychczasowy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ponieważ nie ma żadnych obciążeń, natomiast dysponuje wartym ponad ponad 30 mln zł […]

Reklama