Artykuły z gminy: dopłaty

Premie dla młodych rolników- rusza nabór!

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniach od 20 sierpnia 2015 r. do 2 września 2015 r. Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 […]

Gmina Wiskitki: można ubiegać się o dofinansowanie na pozbycie się eternitu

Rusza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usuwanie wyrobów zawierających azbest (eternit). Jest to propozycja dla mieszkańców Gminy Wiskitki, którzy planują w roku 2013 zmienić pokrycie dachowe na budynku mieszkalnym lub gospodarczych. Istnieje również możliwość dofinansowania usunięcia odpadów azbestowych zgromadzonych na działkach w okresie […]

Reklama