Artykuły z gminy: doradztwo

Pomoc dla Wspólnot Gruntowych

Stowarzyszenie Aktywni wraz z Powiatem Szydłowieckim realizuje projekt „Aktywne Wspólnoty Gruntowe”, będący kontynuacją pierwszego w Polsce projektu poświęconego wspólnotom gruntowym. Celem projektu jest pomoc wspólnotom gruntowym z terenu woj. mazowieckiego, świętokrzyskiego, łódzkiego i lubelskiego przez przekazanie im kompleksowego wsparcia: szkoleń i doradztwa specjalistycznego z zakresu wspólnot gruntowych oraz ekonomii społecznej. Wyniki kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą […]

Doradztwo ws. wspólnot gruntowych

Wspólnoty gruntowe znów mogą pełnić ważne funkcje społeczne. Stowarzyszenie Aktywni wraz z Powiatem Szydłowieckim realizuje projekt „Inkubujemy Wspólnoty Gruntowe II”, będący kontynuacją ubiegłorocznej edycji pierwszego w Polsce projektu poświęconego wspólnotom gruntowym. Celem projektu jest zwiększenie aktywności wspólnot gruntowych z terenu woj. mazowieckiego przez przekazanie wsparcia w postaci BEZPŁATNYCHszkoleń, warsztatów i doradztwa z zakresu prawa wspólnot gruntowych […]

Reklama