Artykuły z gminy: dzień nauczyciela

Dzień Edukacji Narodowej w Powiecie Skierniewickim

Nauczyciel -On daje ci przepis na życie, jak dobry fachowiec i znawca, pedagog – twój nauczyciel przewodnik, opiekun i wychowawca. On nigdy nie szczędzi ci czasu, sprawdziany poprawia po nocy. On rankiem pospiesza do klasy, by uczniom udzielać pomocy. On znosi dziecięce igraszki, czasami bezmyślne ekscesy. Uczniowskie go trapią porażki, radują go wszelkie sukcesy. On […]

Dzień Nauczyciela

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pracownikom gminnych placówek oświatowych Gminy Mszczonów życzenia wszelkiej pomyślności i satysfakcji z wykonywanej pracy złożyli: przewodnicząca Komisji Oświaty RM Barbara Gryglewska, burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski, a także dziekan Dekanatu Mszczonów ks. prałat Tadeusz Przybylski. Przedstawiciele samorządu oraz miejscowego duchowieństwa spotkali się z nauczycielami, dyrektorami […]

Nuczyciel powinien uczyć sercem

/rep/ W Guzowie spotkali się nauczyciele oraz pracownicy placówek oświatowych pracujący w szkołach na terenie Gminy Wiskitki. Uroczystość odbywała się Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Guzowie, ale została zorganizowana z inicjatywy Wójta Gminy Wiskitki Grzegorza Miastowskiego. Spotkanie było okazją do wspomnień, o które poprosiliśmy emerytowanych nauczycieli oraz jej inicjatora.

Serdeczności w Dniu Nauczyciela

  Tradycją samorządu Żabiej Woli są doroczne uroczyste spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości, jak odbyła się w minionym tygodniu wręczone zostały nagrody dla dyrektorów i nauczycieli oraz stopnie awansu zawodowego. Jak zawsze spotkanie miało doniosły charakter połączone zostało z występem gwiazdy, w tym roku był to kabaret OT.TO oraz poczęstunkiem w Domu […]

-Inspirujecie, motywujecie, jesteście przewodnikami- Dzień Nauczyciela w Gminie Wiskitki

  Wyjątkowo podniosły charakter miał obchodzony w Gminie Wiskitki Dzień Nauczyciela. Wczoraj (18 października) samorządowcy zaprosili nauczycieli, pracowników oświaty, obsługi, emerytowanych nauczycieli na spotkanie. Odbyło się w budynku Gimnazjum, oficjalne wystąpienie wójta Gminy Franciszka Grzegorza Miastowskiego poprzedził koncert w wykonaniu gimnazjalistek. -Dobry wychowawca to ten który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie,a wznosi, nie ugniata […]

Grodziscy nauczyciele docenieni

17 października w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej dorocznego święta pracowników szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Spotkanie uświetnili uczniowie miejscowych szkół i przedszkoli. Burmistrz miasta Grzegorz Benedykciński podziękował wszystkim za pracę, pogratulował pracownikom osiągnięć i wraz z swoimi zastępcami oraz przewodniczącą Rady Miejskiej Joanną Wróblewską wręczył nagrody, […]

Nauczyciele z gminy Wiskitki nagrodzeni

Wczoraj,14 października w szkołach obchodzony był Dzień Nauczyciela. Wójt Wiskitek Franciszek Grzegorz Miastowski zaprosił nauczycieli na wspólne spotkanie w ratuszu. Dzień Nauczyciela to dobra okazja do uhonorowania przedstawicieli tego zawodu. Wójt Wiskitek razem z życzeniami wyróżnił: dyrektora Szkoły Podstawowej we Franciszkowie Ewę Frączkiewicz, dyrektora Szkoły Podstawowej w Guzowie Annę Przybysz, dyrektora Szkoły Podstawowej z Miedniewic […]

Reklama