Artykuły z gminy: dziennikarstwo

Młodzi Aktywni Obywatele w ZS w Mszczonowie

  Grupa sześciorga uczniów (Karolina Kempińska, Patrycja Ziółkowska, Aleksandra Zdzieszyńska, Karolina Sobiecka, Ewelina Kuran, Bartosz Grabowski) z klasy II technikum w zawodzie ekonomista z innowacją prawno- policyjną z rozszerzonym programem nauczania wos-u wzięła udział w Projekcie CEO „Młody Obywatel”. Koordynatorkami projektu były: Wioletta Pokora – nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie i Anna Nowis – […]

Uprzejmie donoszę….

Anna Jachimczyk

Nie mogę  ochłonąć. Zadaję sobie pytanie po co ludzie to robią i nie znajduję odpowiedzi, bo myśl, że można to robić dla mściwej satysfakcji, zaśmiania się w kułak, ze komuś się zaszkodziło, brzydzi mnie w najwyższym stopniu i nie mieści się w głowie. Kolejny raz dostaję spakowany donos. Anonim. Wysłany z dziwacznej skrzynki, zmontowanej chyba […]

Reklama