Artykuły z gminy: Ewa Śledź

Zimowa pomoc GOPS

Choć program „Rodzina 500 plus” znacznie poprawił sytuację rodzin to jednak jest jeszcze wiele osób potrzebujących codziennego wsparcia czy to w postaci zasiłków czy dożywiania. GOPS w Puszczy Mariańskiej współpracuje także z innymi instytucjami pomocowymi, dzięki temu wsparcie jest zdecydowanie większe. Moim gościem jest Ewa Śledź, kierownik placówki. Zapraszam.

Program ,,Rodzina 500 plus” i kolejny rok działania spółdzielni socjalnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej już podsumowuje mijający rok i przygotowuje się do kolejnego. Właśnie rusza procedura związana z wyłonieniem osób które będą świadczyły usługi opiekuńcze w 2017 roku. -Minione 12 miesięcy to czas, kiedy obserwujemy niewielką poprawę sytuacji ludzi którzy do tej pory byli w kryzysie- mówi Kierownik GOPS Ewa Śledź. Zapraszam […]

Jest coraz zimniej bezdomni potrzebują pomocy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej zwraca się do wszystkich, którzy dostrzegają w swoim otoczeniu osoby potrzebujące pomocy o informacje. Teraz kiedy temperatury sięgają nawet minus kilkunastu stopni Celsjusza na zamarznięcie narażeni są bezdomni. Zapraszam do wysłuchania Rozmowy Dnia. Moim gościem jest kierownik GOPS Ewa Śledź.

Rodzina zastępcza dla dziecka

ES Spokrewnione bądź nie- rodziny zastępcze dają miłość, radość i dobre wychowanie. Dzieci mają szansę na normalny dom a nie życie w placówce. Trudną decyzję o byciu rodzicem zastępczym należy podjąć we własnym sumieniu, to duże zobowiązanie i odpowiedzialność- mówi Ewa Śledź kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, która jest dziś naszym gościem. […]

Reklama