Artykuły z gminy: Ewą Zielińska

Mszczonowskie szkoły gotowe do nowego roku

Przygotowaliśmy nasze szkoły do nowego roku szkolnego, mówi Dyrektor Gminnej Oświaty, Ewa Zielińska. W każdej szkole zastosowane zostały normy bezpieczeństwa, jest pełen nadzór, dodaje Pani Dyrektor. Ostatnio placówki otrzymały też nowe komputery w ramach projektu „Zdalna szkoła”. Zapraszam do wysłuchania materiału dnia.

Przedszkole wyposażone w ramach projektu

Mszczonowskie przedszkole realizuje unijny projekt, dzięki któremu udało się wyposażyć dwa budynki placówki. Dzieci biorą udział także w dodatkowych zajęciach między innymi z arte-terapii. Moim gościem jest Ewa Zielińska, dyrektor mszczonowskiej oświaty. Zapraszam.

Do końca marca rekrutacja do mszczonowskich przedszkoli

Miejsca w punktach przedszkolnych, przedszkolach (samorządowym i publicznym), oddziałach przedszkolnych czekają na dzieci z miasta i gminy Mszczonów. W tym roku do dyspozycji jest też nowa placówka, która powstała na bazie istniejącego od kilku lat żłobka- to przedszkole publiczne. Moim gościem jest Ewa Zielińska Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych we Mszczonowie. Zapraszam.

Reklama