Artykuły z gminy: Fundacja Łazarskiego

Fundacja Łazarskiego wspiera zdolnych z Zespołu Szkół

PO Zespół Szkół w Mszczonowie ma grono przyjaciół, którzy wspierają młodych, zdolnych ludzi, uczniów tej szkoły. Wśród nich jest Fundacja Łazarskiego działająca przy wyższej uczelni. Fundacja jest jednym ze sponsorów wyjazdu młodych ludzi na olimpiadę, mówi Paweł Olszewski Dziekan Wydziału Ekonomicznego.

Reklama