Artykuły z gminy: fundusze UE

Grodzisk liderem w pozyskiwaniu pieniędzy

Liderem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007- 2013 na terenie subregionu warszawskiego- zachodniego okazała się być gmina Grodzisk Mazowiecki. W sumie złożyła 21 wniosków o unijne dofinansowanie, z czego 8 otrzymało wsparcie z UE w wysokości 63,2 mln zł. Samorząd Grodziska Mazowieckiego otrzymał statuetkę dla najaktywniejszych samorządów, które złożyły najwięcej pozytywnie zaopiniowanych wniosków– Lider RPO […]

Blisko 30 mln zł dodatkowo w budżecie Grodziska Maz w 2011r

W sumie prawie 30 mln zł dodatkowo znalazło się w tegorocznym budżecie Grodziska Mazowieckiego na inwestycje. Suma stanowi już pozyskane kwoty na poszczególne zadania lub fundusze, o które gmina dopiero się ubiega. Pewność urzędnicy mogą mieć co do funduszy na przebudowę targowiska czy rewaloryzację Parku Skarbków czy stawów Goliana. Decyzji nie ma za to np. […]

Milanowski OPS pomaga bezrobotnym

Milanowski Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskuje pieniądze z funduszy europejskich na pomoc potrzebującym. Już po raz trzeci OPS w Milanówku realizuje projekt wsparcia współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pomoc adresowana jest do konkretnej grupy społecznej. Są to osoby w wieku aktywności zawodowej pozostające bez pracy z powodu sprawowania opieki nad członkami rodziny oraz osoby napotykające problemy […]

Reklama