Artykuły z gminy: główny księgowy

Gmina Wiskitki poszukuje głównego księgowego

Jest praca dla głównego księgowego. Pracownik zostanie zatrudniony w Gminnym Zespole ds Oświaty w Wiskitkach na cały etat. Pracodawca stawia kandydatowi szereg wymagań, wśród nich jest doświadczenie, stosowne uprawnienia, studia ekonomiczne oraz doświadczenie. Pierwsza umowa zostanie zawarta na pół roku. Kandydaci powinni złożyć swoje aplikacje w zamkniętych kopertach do 19 lutego br. Osoby spełniające wymogi […]

Reklama